MENGENAL REKSA DANA (4)

Tentang Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan.

Masyarakat yang membeli Unit penyertaan Reksa Dana, disebut juga Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan memiliki hak-hak yang diatur dalam ketentuan Reksa Dana. Baca lebih lanjut

Iklan

MENGENAL REKSA DANA (3)

JENIS-JENIS REKSA DANA (DARI SISI INVESTASI REKSA DANA)

Dalam pengelolaan reksa dana, reksa dana melakukan investasi pada beberapa jenis investasi. Berikut ini jenis-jenis reksa dana berdasarkan investasi yang dilakukan oleh reksa dana. Baca lebih lanjut