MENGENAL REKSA DANA (4)

Tentang Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan.

Masyarakat yang membeli Unit penyertaan Reksa Dana, disebut juga Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan memiliki hak-hak yang diatur dalam ketentuan Reksa Dana.Baca selebihnya »